Maranatha Media: Romanian

Brosuri

Cele Două Oglinzi

Ei au repetat cele două mari maxime, că legea este o transcriere a perfecțiunii divine și că un om care nu iubește legea nu iubește Evanghelia; căci legea, precum și Evanghelia, este o oglindă care reflectă adevăratul caracter al lui Dumnezeu. GC 465

Dragostea, onoarea și perfecțiunea revelate în Evanghelie sunt o revelație pentru om a caracterului lui Dumnezeu. Dreptatea, bunătatea și bunăvoința care au fost văzute în caracterul lui Hristos trebuie repetate în viețile celor care acceptă privilegiile Evangheliei. Printr-un studiu al cuvântului, trebuie să-L vedem așa cum este El și, vrăjiți de vederea perfecțiunii Sale divine, trebuie să creștem în aceeași imagine.  Trebuie să înțelegem că Evanghelia dezvăluie pe deplin slava [caracterului] Domnului..  Oglinda este cea care dezvăluie caracterul lui Dumnezeu sufletului convertit. Asemănarea lui Dumnezeu este revelată în caracterul perfect al Fiului Său, pentru ca noi să putem înțelege ce înseamnă să fii făcut în asemănarea imaginii lui Dumnezeu și ceea ce putem deveni dacă, privind în mod constant, permitem să fim schimbați din "slavă în slavă". ST 24 februarie 1909

Dragostea Originală

Avem speranța ca inimile noastre să se întoarcă la dragostea originală!

Fântâna Binecuvântărilor

Cuvintele pe care Tatăl i le-a vorbit Fiului Său la botezul Său au răsunat binecuvântarea pe care El a vărsat-o asupra Sa în primul Sabat al Creației. Zilnic, Tatăl s-a bucurat de Fiul Său, iar Fiul s-a bucurat înaintea Lui. În ziua de sabat, Tatăl a suflat asupra Fiului Său, iar Fiul a fost odihnit în dragostea Tatălui Său. Această legătură intimă dintre Tatăl și Fiul a fost plasată permanent în Sabat și, în fiecare sabat, Tatăl își respiră odihna răcoritoare asupra Fiului Său și asupra tuturor celor care îl acceptă pe Fiul Său.

Fântâna Sabatului

Cuvintele pe care Tatăl i le-a vorbit Fiului Său la botezul Său au ecou binecuvântarea pe care El a vărsat-o asupra Sa în primul Sabat al Creației. Zilnic, Tatăl s-a bucurat de Fiul Său, iar Fiul s-a bucurat înaintea Lui. În ziua de sabat, Tatăl a suflat asupra Fiului Său, iar Fiul a fost odihnit în dragostea Tatălui Său. Această legătură intimă dintre Tatăl și Fiul a fost plasată permanent în Sabat și, în fiecare sabat, Tatăl își respiră odihna sa revigorantă asupra Fiului Său și asupra tuturor celor care îl acceptă pe Fiul Său.

Dragostea Tatălui pentru Fiul Său este continuă, dar este exprimată în anumite momente desemnate care reflectă Principiul Sabatului. Pe măsură ce ajungem la aceste timpuri speciale, intrăm în deliciul Tatălui în Fiul Său. Pe măsură ce devenim parte a femeii care stă pe lună și este îmbrăcată cu soarele, cunoaștem vremurile și anotimpurile înviorătoare trimise de pe tronul Tatălui nostru.

Tatăl nostru ne cheamă acum într-o experiență de Sabat mai completă. Suntem chemați în toate binecuvântările spirituale în Hristos Isus ca copii ai lui Avraam. Isus ne spune: "Iată, stau la ușă și bat" și El bate la momentul desemnat. Vrei să-i deschizi  și să  iei cina cu El?

Foc Mistuitor

Pentru cei care cred în Dumnezeu, este aproape universal gândit că singura modalitate de a pune capăt păcatului este de a opri brusc prin aducerea asupra păcătosului furia focului din inima lui Dumnezeu pentru a arde pe cei răi și să elimin păcatul. Se crede adesea că cei răi nu se vor distruge pur și simplu și că, dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății, El îi va pedepsi pe cei care încalcă legea și îi va răsplăti pentru răul lor după faptele lor, punându-i direct în flăcări și arzând-i de vii. Un Dumnezeu iubitor ar face acest lucru pentru a Copiii lui?

Ghidul Copiilor pentru înțelegerea Caracterului lui Dumnezeu

Ce înseamnă Biblia când vorbește despre mânia și urgia lui Dumnezeu? A făcut Dumnezeu uz de violență și a provocat un potop pentru a distruge milioane de oameni pentru că ei nu  ar face ceea ce a spus El?

A vrut mânia lui Dumnezeu să caute răzbunare și să le facă rău egiptenilor trimițându-le 10 plăgi? A fost Dumnezeu atât de iritat de poporul Său încât a trimis șerpi veninoși să-i ucidă? Este aceasta dreptatea lui Dumnezeu? 

Acestea sunt întrebări la care copiii noștri creștini vor trebui să răspundă pe măsură ce îmbătrânesc. Vor fi gata?  Să-i pregătim!

Înțelepciunea lui Dumnezeu

 Cel ce are Fiul are viață.  De ce este așa?  Căci în Fiul lui Dumnezeu stă inima curată a unui Fiu ascultător Tatălui Său.  El face întotdeauna acele lucruri care îi plac Tatălui.  El are, de asemenea, binecuvântarea și afectiunea profundă a Tatălui.  Inima Fiului se sprijină perfect în dragostea Tatălui Său.

 Înțelepciunea Tatălui este să împărtășească spiritul Fiului Său iubit cu universul;  un duh dulce, blând și ascultător, care iubește poruncile Tatălui Său.  Hristos este înțelepciunea lui Dumnezeu și siguranța unei împărății relaționale iubitoare.

 Acest duh blând iese din tronul lui Dumnezeu prin pomul vieții.  Satana a respins pe Fiul lui Dumnezeu și pe duhul Său blând.  Spiritul său rebel se afla în război cu Duhul blând, blând și ascultător al Fiului lui Dumnezeu.  Acest spirit de rebeliune a fost trecut în rasa umană.  În jertfa lui Hristos ni se oferă încă o dată acest duh duios.  Secretul pentru a avea acest Duh este să știm cine sunt Tatăl și Fiul - aceasta este viața veșnică  a cunoaște Tatăl și Fiul Său și a bea din fântâna de apă vie care curge de la tronul lui Dumnezeu și al Mielului.

Maria Magdalena

Maria Magdalena este fie o persoană genială care are dreptate, fie se dovedește a fi un fanatic sălbatic. Acele “trei sute de dinari” (monede de argint) sunt o sumă fantastică pe care a terminat-o în doar câteva momente de beatitudine aromată la această petrecere. La prima vedere, s-ar părea că “unii” cărora nu le-a plăcut ceea ce a făcut gândesc clar. Ierusalimul și suburbiile sale erau pline de oameni săraci care ar fi putut folosi mâncarea sau îmbrăcămintea pe care această sumă princiară le-ar fi putut-o cumpăra pentru.

Dar Isus o salvează de indignarea fanatica a ucenicilor. El o transformă într-o doamnă celebră: niciodată nu a vorbit atât de mult despre orice altă persoană contemporană! Cum ați putea cere o aprobare mai mare sub Cer? Această carte modestă a apărut ca o mică rodire a acestui omagiu de către Isus - povestea ei trebuie să fie proclamată “în întreaga lume.” De fapt, adevărul sobru ni se pare că poate nu-l putem înțelege cu adevărat “această Evanghelie” decât dacă auzim și apreciem ceea ce spune Biblia despre această doamnă!

MISIUNEA LUI HRISTOS

Hristos a înălțat caracterul lui Dumnezeu, atribuindu-I slava și acordându-I credit pentru scopul misiunii Sale pe pământ, acela de a-i face pe oameni drepți prin descoperirea lui Dumnezeu. În Hristos li s-a arătat oamenilor harul părintesc și desăvârșirea fără seamăn a Tatălui. În rugăciunea Sa de dinaintea răstignirii, El a spus: ‘Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor.‘ ‘Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o să o fac.‘ Când obiectivul misiunii Sale a fost atins – descoperirea lui Dumnezeu lumii – Fiul lui Dumnezeu a anunțat că lucrarea Lui s-a încheiat și caracterul Tatălui a fost făcut cunoscut oamenilor. (Signs of the Times, 20 ianuarie 1890, par. 9)

Modelul Divin al Vieții

Modelele universale de viață sunt în jurul nostru.

Ele provin din modelul divin original care coboară de la Tatăl, prin Fiul, care se găsește la toate nivelurile vieții.

Stăpânirea Pământului

Sub blestemul păcatului, toată natura trebuia să mărturisească omului caracterul și rezultatele răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut să domnească peste pământ și asupra tuturor creaturilor vii. Atâta timp cât Adam a rămas loial Cerului, toată natura a fost supusă lui. Dar când s-a răzvrătit împotriva legii divine, creaturile inferioare s-au răzvrătit împotriva domniei sale. Astfel, Domnul, în marea Sa milă, avea să le arate oamenilor sacralitatea legii Sale și să-i conducă, prin propria lor experiență, să vadă pericolul de a o lăsa deoparte, chiar și în cea mai mică măsură. P. 59, 60

Printre creaturile inferioare Adam a stat ca rege, și atâta timp cât el a rămas loial lui Dumnezeu, toată natura a recunoscut domnia sa; dar când a păcătuit, această stăpânire a fost pierdută. Spiritul răzvrătirii, la care el însuși a dat intrare, s-a extins în întreaga creație animală. Astfel, nu numai viața omului, ci natura fiarelor, pomii pădurii, iarba câmpului, chiar aerul pe care l-a suflat, toți au spus trista lecție a cunoașterii răului. Ed. 26.4 

 

Vremurile de Reîmprospătare

Toți din întreaga lume participă la diferite adunări; petreceri de aniversare, înmormântări, absolviri, nunți și aniversări. Chiar și grupurile religioase de pe tot pământul participă la adunări, cum ar fi slujbele bisericești săptămânale, botezurile, comuniunile și slujbele anuale de Crăciun și Paște etc. Lista continuă și continuă.