Maranatha Media: Romanian

About

În ultimele zile ale istoriei acestui pământ cartea Apocalipsei ne veorbește despre trei solii îngerești trimise din cer ca să avertizeze lumea cu privire la venirea lui Hristos și nevoia să fim pregătiți.

  • „Şi am văzut un alt înger zburând în mijlocul cerului, având evanghelia veşnică, pentru a predica celor ce locuiesc pe pământ şi fiecărei naţiuni şi rase şi limbi şi popor, Spunând cu voce tare: Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-i glorie, pentru că a venit ora judecăţii lui; şi închinaţi-vă celui care a făcut cerul şi pământul şi marea şi izvoarele apelor. Şi un alt înger a urmat, spunând: A căzut, a căzut Babilonul, acea cetate mare, pentru că a făcut toate naţiunile să bea din vinul furiei curviei sale. Şi al treilea înger le-a urmat, spunând cu voce tare: Dacă vreun om se închină fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe fruntea lui sau pe mâna lui, Acela va bea din vinul furiei lui Dumnezeu, care este turnat fără amestec în paharul indignării sale; şi va fi chinuit cu foc şi cu pucioasă în prezenţa sfinţilor îngeri şi în prezenţa Mielului; Şi fumul chinului lor se ridică în sus pentru totdeauna şi întotdeauna; şi nu au odihnă ziua şi noaptea cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinţilor; aici sunt cei ce ţin poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus”. Apocalipsa 14:6-12

Grupul de oameni care a fost chemat să dea această solie este descris în Apocalipsa 10 și 12.
 

Misiune

  • „Şi m-am dus spre înger şi i-am spus: Dă-mi cărticica. Iar el mi-a spus: Ia-o şi mănânc-o; şi ea îţi va amărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Şi am luat cărticica din mâna îngerului şi am mâncat-o; şi în gura mea a fost dulce ca mierea; şi imediat ce am mâncat-o pântecele mi s-a amărât. Şi el mi-a spus: Tu trebuie să profeţeşti din nou înaintea multor popoare şi naţiuni şi limbi şi împăraţi”. Apocalipsa 10:9-11

 

Origine

  • „Şi dragonul a fost furios pe femeie şi a mers să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cei care ţin poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Isus Cristos”. Apocalipsa 12:17

Articolele, cărțile și prezentările din acest website sunt legate de solia și misiunea poporului rămășiței care este descris în aceste versete.

Autorul:

Adrian trăiește pe Coasta de Aur în Australia. Este binecuvântat cu o soție minunată și doi băieți frumoși, Michael și Daniel.
Adrian a slujit ca pastor creștin timp de peste 20 de ani și s-a confruntat cu o luptă teribilă pe care mulți oamenii o au cu problemele eului.

La vârsta de 17 ani, a ajuns la o răscruce de drumuri în viață și în acest timp a întâlnit puterea crucii și a avut o transformare completă a vieții. Pasiunea lui este de a împărtăși experiența sa cu Hristos și ceea ce a învățat pe acest drum.