Maranatha Media: Romanian

Baal-Peor, Sulița lui Fineas și ispășirea bazată pe Pacificare

Postat Apr 26, 2020 de Adrian Ebens În interior Caracterul lui Dumnezeu
1,662 Accesări

Postat 09 martie 2019 de Adrian Ebens în Caracterul lui Dumnezeu

Făcând ispășire prin Jertfa animalelor

Exod 30:10

 Numai o dată pe fiecare an, Aaron va face ispăşire pe coarnele altarului. Ispăşirea aceasta o va face o dată pe an cu sângele dobitocului adus ca jertfă pentru ispăşirea păcatului, printre urmaşii voştri. Acesta va fi un lucru preasfânt înaintea Domnul.

Lev.4:35

Preotul să ia toată grăsimea, cum se ia grăsimea mielului adus ca jertfă de mulţumire, şi s-o ardă pe altar, peste jertfele mistuite de foc înaintea Domnului. Astfel va face preotul pentru omul acesta ispăşirea păcatului pe care l-a săvârşit, şi i se va ierta.

Ispășirea prin moartea liderilor cheie vinovați

Num25:12,13

12 De aceea să spui că închei cu el un legământ de pace. 13 Acesta va fi pentru el şi pentru sămânţa lui după el legământul unei preoţii veşnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui şi a făcut ispăşire pentru copiii lui Israel.”

Ispășirea prin mijlocire

Num 16:45-49

 45 „Daţi-vă la o parte din mijlocul acestei adunări, şi-i voi topi într-o clipă!” Ei au căzut cu feţele la pământ 46 şi Moise a zis lui Aaron: „Ia cădelniţa, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare şi fă ispăşire pentru ei, căci a izbucnit mânia Domnului şi a început urgia.” 47 Aaron a luat cădelniţa, cum zisese Moise, şi a alergat în mijlocul adunării şi iată că începuse urgia printre popor. El a tămâiat şi a făcut ispăşire pentru norod. 48 S-a aşezat între cei morţi şi între cei vii, şi urgia a încetat. 49 Paisprezece mii şapte sute de inşi au murit de urgia aceasta, afară de cei ce muriseră din pricina lui Core.

Ispășirea prin bani

Exod 30:14-16

14 Orice om cuprins în numărătoare, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, va plăti darul ridicat pentru Domnul. 15 Bogatul să nu plătească mai mult şi săracul să nu plătească mai puţin de o jumătate de siclu ca dar ridicat pentru Domnul, pentru răscumpărarea sufletelor. 16 Să ridici de la copiii lui Israel argintul pentru răscumpărare şi să-l întrebuinţezi pentru slujba cortului întâlnirii; aceasta va fi pentru copiii lui Israel o aducere-aminte înaintea Domnului pentru răscumpărarea sufletelor lor.”

Care a fost viziunea lui Israel despre Dumnezeu și legătura lor cu El?

Exod 17:3

3 Poporul stătea acolo, chinuit de sete, şi cirtea împotriva lui Moise. El zicea: „Pentru ce ne-ai scos din Egipt, ca să ne faci să murim de sete aici, cu copiii şi turmele noastre?”

Num.21:5

5 şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise: „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă.”

Prin staruinta lor continuă pe partea întunecată a experiențelor , ei se separasera mai mult și mai mult de Dumnezeu. Au pierdut din vedere faptul că, dacă nu ar fi fost murmurarea lor când apa a încetat la Kadesh, aceștia ar fi fost cruțați de călătoria în jurul Edomului. Dumnezeu a avut în minte lucruri mai bune pentru ei. Inimile lor ar fi trebuit să fie pline de recunoștință față de El că El a pedepsit păcatul lor atât de ușor. Dar, în loc de aceasta, s-au măgulit pe ei înșiși că, dacă Dumnezeu și Moise nu ar fi intervenit, ei ar fi putut acum să fie în posesia Țării Promise. PP 428

Când te desparți de Dumnezeu prin concentrarea pe partea întunecată a experienței tale, ce se întâmplă? Nu înseamnă că încetați să aveți o părere despre Dumnezeu, ci înseamnă că viziunea voastră despre Dumnezeu se schimbă într-un lucru întunecat și înfricoșător. Astfel, prin idolatrie, Dumnezeu este făcut să pară gelos. Pe măsură ce vine calamitatea, pare foarte clar că Dumnezeu aduce calamitatea în răzbunare atunci când este de fapt pur și simplu consecințele propriilor alegeri.

Baal-Peor

Num.1:9

1Israel locuia în Sitim şi poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. 2 Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor, şi poporul a mâncat şi s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. 3 Israel s-a alipit de Baal-Peor, şi Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel. 4 Domnul a zis lui Moise: „Strânge pe toate căpeteniile poporului şi spânzură pe cei vinovaţi înaintea Domnului în faţa soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului.” 5 Moise a zis judecătorilor lui Israel: „Fiecare din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au lipit de Baal-Peor.” 6 Şi iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit şi a adus la fraţii lui pe o madianita, sub ochii lui Moise şi sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la uşa cortului întâlnirii. 7 La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării şi a luat o suliţă în mână. 8 S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a străpuns prin pântece pe amândoi: atât pe bărbatul acela din Israel, cât şi pe femeia aceea. Şi a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel. 9 Douăzeci şi patru de mii au murit loviţi de urgia aceea.

Num 25:12-13

12 De aceea să spui că închei cu el un legământ de pace. 13 Acesta va fi pentru el şi pentru sămânţa lui după el legământul unei preoţii veşnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui şi a făcut ispăşire pentru copiii lui Israel.

La sugestia lui Balaam, regele Moabului a organizat un mare festival în onoarea zeilor lor și a fost aranjat în secret ca Balaam să îi determine pe israeliți să participe. El a fost considerat de ei ca un profet al lui Dumnezeu și, prin urmare, nu a avut nici o dificultate în îndeplinirea scopului său. Un număr mare de oameni i s-au alăturat la petrecerea festivităților. Ei s-au aventurat pe pământul interzis și au căzut în capcana lui Satan. Amagiti de muzică și dans, și încurajați de frumusețea preoteselor păgâne, și-au pierdut fidelitatea față de Iehova. În timp ce s-au unit într-o stare de veselie și de sărbătoare, îmbuibarea cu vin le-a întunecat simțurile și a prabusit barierele autocontrolului. Patimile le-au stăpânit complect; și, după ce și-au spurcat conștiința prin desfrinare, au fost convinși să se închine la idoli. Ei au oferit jertfe pe altare păgâne și au participat la riturile cele mai degradante.

Nu a trecut mult timp până când otrava s-a răspândit, ca o infecție mortală, prin tabăra lui Israel. Cei care au cucerit dușmanii în luptă au fost învinși de vicleniile femeilor păgâne. Oamenii păreau infatuati. Conducătorii și oamenii de frunte au fost printre primii care au  încălcat legea, așa incat mulți dintre oameni au fost vinovați că apostazia a devenit națională. "Israel s-a unit cu Baal-peor." Când Moise [455] a devenit conștient de acest râu, intrigele vrăjmașilor lor au avut atât de mare succes, încât nu numai că israeliții participau la închinarea licentioasa la Muntele Peor, dar riturile păgâne urmau să fie observate chiar în tabăra lui Israel. . Liderul bătrân a fost plin de indignare și mânia lui Dumnezeu a fost aprinsă. {PP 454,4}

Practicile lor nelegiuite au făcut pentru Israel ceva, pe care nu le-au putut face toate farmecele lui Balaam - le-au separat de Dumnezeu. Prin pedepse rapide, oamenii au fost treziți la enormitatea păcatului lor. În tabără a izbucnit o ciumă teribilă, la care zeci de mii au căzut pradă rapid. Dumnezeu a poruncit ca conducătorii din această apostazie să fie omorâți de către magistrați. Această comandă a fost ascultată prompt. Infractorii au fost uciși, apoi trupurile lor au fost spânzurate în fața întregului Israel, încât congregația, văzând liderii atât de aspru tratați, ar putea avea un sentiment profund  față de cum Dumnezeu tratează păcatul și de teroarea mâniei Sale împotriva lor. {PP 455.1}

Toți au simțit că pedeapsa era dreaptă, iar oamenii s-au retras în corturi și cu lacrimi și umilință adâncă și-au mărturisit păcatul. PP 454, 455

Uciderea a ceea ce provoacă ofensă și a o spinzura și găsirea ispășirii prin a privi-o .

Num.21:6-9

6 Atunci, Domnul a trimis împotriva poporului nişte şerpi înfocaţi, care au muşcat poporul, aşa încât au murit mulţi oameni în Israel. 7 Poporul a venit la Moise şi a zis: „Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului şi împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi aceşti şerpi.” Moise s-a rugat pentru popor. 8 Domnul a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi.” 9 Moise a făcut un şarpe de aramă şi l-a pus într-o prăjină şi oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă trăia.

Lui Moise ia fost poruncit de Dumnezeu să facă un șarpe de aramă asemănătoare celor vii, și să-l înalte printre oameni. Prin aceasta, toți cei care fuseseră mușcați și se vor uita vor găsi ușurare. El a făcut acest lucru, și vestea bună sa răspândit  în toată tabăra că toți cei care au fost mușcați vor putea privi la șarpele de aramă și vor trăi. PP 430

 

1 Șerpii îi ucideaupe oameni.

2.O imagine sau un simbol al acelui obiect sub formă de aramă (mort) este ridicat ca simbol al pedepsei. În schimb, s-ar putea crede că,privind șarpele de arama, că tu recunoaști puterea șarpelui și atunci presupusul zeu se oprește să ucidă oamenii.

3.Oamenii se uită la obiectul ridicat

4.Mântuirea sau ispășirea este asigurată.

 

 

La Baal Peor

 

1.conducătorii națiunii au fost spinzurati.

2.Oamenii din tabără i-au văzut

3.Oamenii au fost mântuiți - au avut mântuire.

 

Num 25: 4 - Ciuma nu este menționată decât mai târziu. Povestirea evenimentelor sporește sentimentul nemulțumirii lui Dumnezeu.

 

1.Oamenii au căzut în idolatrie și păcat.

2.Protecția lui Dumnezeu este înlăturată. (Conflictul legământului - ciumă; deliverată în mâinile inamicului.)

3.O ciumă trece prin tabără

4.Acest lucru trezește un sentiment de vinovăție și nevoia de ispășire.

5.Percepțiile umane ale Justiției cer o ispășire sacrificială.

6.Liderii - care reprezintă poporul sunt oferiti ca sacrificiu, chiar dacă majoritatea oamenilor din tabără au fost vinovați împreună cu conducătorii. Ei sunt spanzurati.

7.Odată ce percepția umană a dreptății este satisfăcută, oamenii cred că pot fi iertați.

  8.Odată ce oamenii cred că dreptatea a fost indeplinita, atunci ei cred că Dumnezeu va ierta restul oamenilor.

 

Justiţie

 

În deschiderea marii controverse, Satana declarase că legea lui Dumnezeu nu poate fi ascultată, că justiția era în contradicție cu mila și că, în cazul în care legea ar fi încălcată, ar fi imposibil ca păcătosul să fie iertat. Fiecare păcat trebuie să-și îndeplinească pedeapsa, a îndemnat Satana; și dacă Dumnezeu ar putea remite pedeapsa păcatului, El nu ar fi un Dumnezeu al adevărului și al dreptății. DA 761.4

 

Dreptate fără milă

1 Domnul împărățește: să se veselească pământul

sunt să vă bucure ostroavele cele mai multe!

2 Norii și negura Îl înconjoară,

dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.

3 Înaintea Lui merge focul

și arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui.

4 Fulgerele Lui luminează lumea:

pământul Îl vede și se cutremură.

5 Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului,

înaintea Domnului întregul pământ.

 

Dreptate cu îndurare

 

Psalm 89:1

1 Voi cânta totdeauna îndurările Domnului:

voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioşia Ta.

 

Psalm 89:14-16

14 Dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie;

bunătatea şi credincioşia sunt înaintea Feţei Tale.

15 Ferice de poporul care cunoaşte sunetul trâmbiţei,

care umblă în lumina Feţei Tale, Doamne!

16 El se bucură neîncetat de Numele Tău şi se făleşte cu dreptatea Ta.

17 Căci Tu eşti fala puterii lui,şi, în bunăvoinţa Ta, ne ridici puterea noastră.

18 Căci Domnul este scutul nostru,Sfântul lui Israel este Împăratul nostru.

Isaia 58:1-8

1„Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei! 2 În toate zilele Mă întreabă şi vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea şi n-ar fi părăsit Legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu.

Dumnezeu permite Fiul Său să fie dat pentru greșelile noastre. El Însuși își asumă față de Purtătorul Păcatului caracterul unui judecător, despartindu-se de calitățile minunate ale unui tată. {TM 245.2}. {TM 245.2}

Psalm 50:21

21.Iată ce ai făcut, şi Eu am tăcut.

Ţi-ai închipuit că Eu sunt ca tine.

Dar te voi mustra şi îţi voi pune totul sub ochi!”