Maranatha Media: Romanian
Autor Adrian Ebens
Publicat Ian 02, 2023
Descărcări 152

Sub blestemul păcatului, toată natura trebuia să mărturisească omului caracterul și rezultatele răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut să domnească peste pământ și asupra tuturor creaturilor vii. Atâta timp cât Adam a rămas loial Cerului, toată natura a fost supusă lui. Dar când s-a răzvrătit împotriva legii divine, creaturile inferioare s-au răzvrătit împotriva domniei sale. Astfel, Domnul, în marea Sa milă, avea să le arate oamenilor sacralitatea legii Sale și să-i conducă, prin propria lor experiență, să vadă pericolul de a o lăsa deoparte, chiar și în cea mai mică măsură. P. 59, 60

Printre creaturile inferioare Adam a stat ca rege, și atâta timp cât el a rămas loial lui Dumnezeu, toată natura a recunoscut domnia sa; dar când a păcătuit, această stăpânire a fost pierdută. Spiritul răzvrătirii, la care el însuși a dat intrare, s-a extins în întreaga creație animală. Astfel, nu numai viața omului, ci natura fiarelor, pomii pădurii, iarba câmpului, chiar aerul pe care l-a suflat, toți au spus trista lecție a cunoașterii răului. Ed. 26.4