Maranatha Media: Romanian
Autor Adrian Ebens
Publicat Ian 08, 2024
Descărcări 37

Hristos a înălțat caracterul lui Dumnezeu, atribuindu-I slava și acordându-I credit pentru scopul misiunii Sale pe pământ, acela de a-i face pe oameni drepți prin descoperirea lui Dumnezeu. În Hristos li s-a arătat oamenilor harul părintesc și desăvârșirea fără seamăn a Tatălui. În rugăciunea Sa de dinaintea răstignirii, El a spus: ‘Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor.‘ ‘Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o să o fac.‘ Când obiectivul misiunii Sale a fost atins – descoperirea lui Dumnezeu lumii – Fiul lui Dumnezeu a anunțat că lucrarea Lui s-a încheiat și caracterul Tatălui a fost făcut cunoscut oamenilor. (Signs of the Times, 20 ianuarie 1890, par. 9)