Maranatha Media: Romanian

Impactul dreptății asupra Evangheliei

Postat Mar 23, 2020 de Adrian Ebens În interior Evanghelia veșnica
1,602 Accesări

Impactul dreptății asupra Evangheliei

Postat 08 iunie 2019 de Adrian Ebens în Everlasting Gospel

http://maranathamedia.com/article/view/impact-of-justice-on-the-gospel

Dreptatea [H6664] și judecata [H4941] sunt temelia [fixarea H4349]  tronului tău: [Sursa]

bunatatea [H2617] și credincioșia [H517] vor merge [proiectează] înaintea feței tale. Psalmul 89:14 [Canal]

Coloni | Reguli de punctuație

Un punct și virgulă poate fi folosit între clauze independente atunci când a doua frază explică, ilustrează, parafrazează sau se extinde la prima propoziție. Exemplu: El a obținut pentru ce a lucrat: a câștigat cu adevărat acea promoție. https://www.grammarbook.com/punctuation/colons.asp

Eu sunt adevărul. Ioan 14: 6

Dreptatea și judecata sunt temelia tronului tău;

Tată - Lege

Bunătatea și credincioșia merg înaintea voastră. Ps 89:14 

Fiul - scaun de milă

Col 1:13 ne-a strămutat în împărăția Dragostei Fiului Său

Apoc. 1: 5 Iisus Hristos, martorul credincios

Dreptatea și judecata sunt temelia tronului Tău.

Iubirea Agape și adevărul  merg înaintea Ta ca însoțitori. Ps 89:14 NLT

 Psa 72: 2-4

 Şi El va judeca pe poporul Tău cu dreptate(H6664)

şi pe nenorociţii Tăi cu nepartinire.(H4941)

3 .Munţii vor aduce pace poporului

şi dealurile, de asemenea, ca urmare a dreptăţii Tale.

4 .El va face dreptate nenorociţilor poporului,

va scăpa pe copiii săracului

şi va zdrobi(H1792 umili ,prabusi) pe asupritor.

Job 19: 2 Cât timp îmi veți intrista sufletul și mă veți rupe în bucăți [H1792] cu cuvinte?

Isa 53: 5 Dar a fost rănit pentru fărădelegile noastre, a fost înfrânt [H1792] pentru nelegiuirile noastre: osânda păcii noastre a fost asupra lui; și prin rănile lui suntem vindecati.

Isa 53:10 Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.

Isa 57:15 Căci așa zice Cel înalt și înalt care locuiește în eternitate, al cărui nume este Sfânt; Locuiesc în locul înalt și sfânt, dar, de asemenea  cu cel cu spirit duhovnicesc și smerit, pentru a reînvia spiritul celor smeriți și pentru a reînvia inima celor stricați. [H1792 Niphal]

Lam 3: 31-34 Căci Domnul nu va alunga pentru totdeauna: (32) Dar, deși el va provoca durere, [slujirea morții] va avea totuși compasiune în funcție de multitudinea îndurărilor sale. (33) Căci el nu afectează de bunăvoie și nici nu mihneste cu bucurie copiii oamenilor. (34) Să zdrobească [H1792] sub picioarele sale toți prizonierii pământului,

Exo 34: 6,7 Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, 7 care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!”

Întotdeauna milostiv

Psa 119: 172 Limba mea va vorbi despre cuvântul Tău, căci toate poruncile Tale sunt dreptate. [H6664 Justiție]

Exo 37: 6,7 A făcut şi capacul ispăşirii din aur curat; lungimea lui era de doi coţi şi jumătate şi lăţimea, de un cot şi jumătate. 7 A făcut doi heruvimi din aur bătut la cele două capete ale capacului ispăşirii;

Ps 99: 1 Domnul împărăţeşte: popoarele tremură;

El şade pe heruvimi: pământul se clatină.

Ps 37:26 El este mereu milostiv și împrumută; iar sămânța lui este binecuvântată.

Căci bunătatea lui milostivă este mare față de noi:

iar adevărul Domnului rămâne în veac.

Laudă-L pe DOMNUL. Ps 117: 2

Mulțumesc Domnului; căci el este bun:

căci îndurarea lui rămâne în veac. [Aspect H5769] Psa 136: 1

Celui care prin înțelepciune a făcut cerurile:

căci îndurarea lui rămâne în veac. (Ps 136: 5)

Celui care a întins pământul deasupra apelor:

căci îndurarea lui rămâne în veac. (Ps. 136: 6)

Celui care a făcut lumini grozave, căci îndurarea lui rămâne pentru totdeauna

(Psa 136: 7)

Soarele să stăpânească zi de zi, căci îndurarea lui rămâne pentru totdeauna

 (Psa. 136: 8)

Luna și stelele să stăpânească noaptea: căci îndurarea lui rămâne în veac.

(Ps 136: 9)

Pentru cel care a lovit Egiptul în primul lor născut:

căci îndurarea Lui rămâne în veac: Psa 136: 10

 

Isa 43: 3 Căci eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Am dat Egiptului pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Seba pentru tine.

Dumnezeu a plătit prețul pe care l-a cerut răpitorul. Aceasta este ceea ce este o răscumpărare. El a permis Egiptului să aibă alegerea lor și a suferit prin molimă cu ei pentru ca Israelul să se elibereze.

În deschiderea marii controverse, Satana declarase că Legea lui Dumnezeu nu poate fi ascultată, că justiția era în contradicție cu mila și că, în cazul în care legea ar fi încălcată, ar fi imposibil ca păcătosul să fie iertat. Fiecare păcat trebuie să-și îndeplinească pedeapsa, a îndemnat Satana; și dacă Dumnezeu ar trebui să dea iertare [iartă, arăta milă] pedepsei păcatului, El nu ar fi un Dumnezeu al adevărului și dreptății. Dorința vârstelor p. 761.4

Ceea ce Satan a insuflat în mintea îngerilor - un cuvânt aici și un cuvânt acolo - a deschis calea pentru o lungă listă de presupuneri. În felul său atrăgător, el a scos din ele expresii de îndoială. Apoi, când a fost intervievat, i-a acuzat pe cei pe care i-a educat. El a pus tot dezacordul asupra celor pe care i-a condus. Ca un serviciu sfânt, el a manifestat o dorință covârșitoare pentru dreptate, dar a fost o contrafacere a dreptății, care a fost complet contrară iubirii , compasiunii și milosteniei lui Dumnezeu. {Review and Herald, 7 septembrie 1897 alin. 4}

Puterea de condamnare a Satanei l-a condus la instituirea unei teorii a dreptății care nu este compatibilă cu mila. El pretinde că oficiază ca vocea și puterea lui Dumnezeu, susține că deciziile sale sunt dreptate, sunt pure și fără vină. Astfel, el își ia poziția pe scaunul de judecată [tron] și declară că sfaturile sale sunt infailibile. Aici intră dreptatea sa nemiloasă, o contrafacere a dreptății, scârbă lui Dumnezeu. Hristos triumfător p. 11.4

 

 Justitie(Dreptate)

Dreptatea exprimată ca Milă (Dumnezeu)

Subiect al libertății

versus

Justiția exprimată ca pedeapsă

și moarte (Satana)

Supusă fricii / robiei

 

Lege

Spirituala. Rom 7:14 Expresia iubirii și a vieții. Este o reflectare a caracterului lui Dumnezeu. Prov 13:14, Rom 13: 8

versus

Legala.Impusa. Rom 2: 1-3 Avertisment despre o distrugere iminentă pentru orice ar călca. Rom 7:10

 

Păcat

Înțelegeri greșite ale caracterului lui Dumnezeu, refuz de a crede adevărul despre Dumnezeu și consecințele rezultate. Ascunde fața lui Dumnezeu.Isa 59: 1,2

versus

Încălcarea codului care trebuie pedepsită. Eze 18: 4

 

Ispășire

Cind inima s-a întors către Dumnezeu printr-o cunoaștere a adevărului despre Dumnezeu 2 Cor 5:19

versus

Pedepsirea transgresorului sau o platire a răscumpărării pentru ca prețul să fie îndeplinit Evrei 9:22

 

Ofertă( dar)

Inimă zdrobita. Ps 51:17; 34:18; Ascultare Ps 40: 6; Ier 7:22; 1 Sam 15:22 Lauda Evrei 13:15

versus

O plată superficiala. Gen 3:12; Gen 22:10; 1 Regi 8:63

 

Mediator

Cel ce ne cunoaște și ne înțelege, ne-a luat natura și ne-a descoperit pe Tatăl complet nouă. Evrei 4:15; Ioan 14: 9.

 Păcătosul pledează pentru Duhul / caracterul lui Dumnezeu la fel de milostiv. Dumnezeu dă liber Duhului Său în milă

versus

Jertfa de cea mai înaltă valoare pentru păcat, care poate pleda apoi acele merite unui Dumnezeu jignit.Natura ca Adam înainte de cădere.

 

Sabatul

Un dar al spiritului / caracterului lui Dumnezeu și acest lucru aduce odihnă

versus

Un semn de loialitate față de Dumnezeu - nici o odihnă adevărată. Teama de pedeapsa cu moartea din partea lui  Dumnezeu împiedică iubirea adevărată. 1 Ioan 4:19

 

Judecata din 1844 și ispășirea finala

Dezvăluie caracterul lui Dumnezeu ca milostiv - milă și adevăr merg înaintea feței tale Ps 89:14 - făcând ispășirea finală pentru oameni, întoarcerea inimii să fie una cu El. Bunătatea acestei revelații îi aduce pe oameni la pocăință Rom 2: 4

versus

Fără semnificație - ispășire completată la cruce. Nu este necesară perfecțiunea caracterului. Dumnezeu va influența inima  doar pentru a crede în jertfa oferită. Dimpotrivă - teama constantă ca  vei eșua și vei fi pedepsit.

 

Curățirea sanctuarului și sigilarea

Privind mila și dragostea lui Dumnezeu, suntem smeriți, pocăiți, schimbați și apoi caracterul sigilat perfect înainte de a doua venire 2 Cor 3:18; Apocalipsa 7: 1; 14: 1

versus

Dumnezeu schimbă supranatural caracterul la a doua venire. Nici o perfecțiune a personajelor nu are loc înainte de a Doua Venire - sau trăiește în nesiguranta și teama de moarte.