Maranatha Media: Romanian
Publicat Noi 15, 2020
Descărcări 309

Cuvintele pe care Tatăl i le-a vorbit Fiului Său la botezul Său au răsunat binecuvântarea pe care El a vărsat-o asupra Sa în primul Sabat al Creației. Zilnic, Tatăl s-a bucurat de Fiul Său, iar Fiul s-a bucurat înaintea Lui. În ziua de sabat, Tatăl a suflat asupra Fiului Său, iar Fiul a fost odihnit în dragostea Tatălui Său. Această legătură intimă dintre Tatăl și Fiul a fost plasată permanent în Sabat și, în fiecare sabat, Tatăl își respiră odihna răcoritoare asupra Fiului Său și asupra tuturor celor care îl acceptă pe Fiul Său.

Dragostea Tatălui pentru Fiul Său este continuă, dar este exprimată în anumite momente desemnate care reflectă Principiul Sabatului. Pe măsură ce ajungem la aceste sărbători, intrăm în deliciul Tatălui în Fiul Său. Pe măsură ce devenim parte a femeii care stă pe lună și este îmbrăcată cu soarele (Apocalipsa 12:2), cunoaștem timpurile și anotimpurile înviorării trimise de pe tronul Tatălui nostru.

Tatăl nostru ne cheamă acum într-o experiență de Sabat mai completă. Suntem chemați în toate binecuvântările spirituale în Hristos Isus ca copii ai lui Avraam (Galateni 3:27-29). Isus ne spune: "Iată, stau la ușă și bat" și El bate la momentul potrivitt. Vrei să-i  deschizi  și să cinezi cu El?