Maranatha Media: Romanian

Consiliere cu privire la închiderea perioadei de probă și a perioadelor profetice

Postat Apr 21, 2020 de Adrian Ebens În interior Dumnezeire
1,398 Accesări

 

Postat 07 aprilie 2019 de către Adrian Ebens în Mesajul celui de-al Treilea Înger

Contextul evenimentelor de închidere

Matei 26:8-14

8 Ucenicilor le-a fost necaz, când au văzut lucrul acesta, şi au zis: „Ce rost are risipa aceasta? 9 Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump, şi banii să se dea săracilor.” 10 Când a auzit Isus, le-a zis: „De ce faceţi supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine. 11 Pentru că pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. 12 Dacă a turnat acest mir pe trupul Meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii Mele pentru îngropare. 13 Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”14 Atunci, unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoţii cei mai de seamă

Dumnezeu nu ne-a dezvăluit momentul în care acest mesaj se va închide sau când timpul de probă va avea un sfârșit. Acele lucruri care sunt descoperite le vom accepta pentru noi înșine și pentru copiii noștri; dar să nu căutăm să știm ceea ce a fost ținut secret în consiliile Atotputernicului. Este datoria noastră să veghem să lucrăm și să așteptăm, să muncim în fiecare clipă pentru sufletele oamenilor care sunt gata să piară. Trebuie să pășim continuu pe urmele lui Isus, lucrând împreuna cu El, distribuind darurile Sale ca buni ispravnici ai harului mărit al lui Dumnezeu. Satana va fi gata să ofere oricui care nu învață în fiecare zi despre Isus, un mesaj special  creat în  propria sa imaginatie, pentru a face fără efect minunatul adevăr pentru această vreme {1SM 191.1}

Scrisori au venit la mine și mă întreabă dacă am vreo lumină specială cu privire la momentul când timpul de probă se va închide; și îi răspund că am doar acest mesaj de purtat, că acum este timpul să lucrăm cât timp  ziua durează, căci vine noaptea în care nimeni nu va putea lucra. Acum, tocmai acum, este timpul ca noi să fim treji, să lucrăm și să așteptăm. Cuvântul Domnului dezvăluie faptul că sfârșitul tuturor lucrurilor este la îndemână, iar mărturia lui este sigură. Este necesar ca fiecare suflet să aibă adevărul plantat în inimă, astfel încât acesta să controleze viața și să sfințească caracterul.. 1SM 191.2.

Duhul Domnului lucrează pentru a lua adevărul Cuvântului Inspirat și a-l imprima pe suflet, astfel încât urmașii lui Hristos vor avea o bucurie sfântă, sacră pe care o vor putea transmite altora. Timpul oportun pentru ca noi să lucrăm este acum, chiar acum, cât durează ziua. Dar nu există nicio comandă pentru nimeni să caute Scripturile pentru a stabili, dacă este posibil, când se va închide probațiunea. Dumnezeu nu are un astfel de mesaj pentru buzele muritorilor. El n-ar avea nicio limbă muritoare să declare ceea ce El a ascuns în sfaturile Sale secrete (RH 9 octombrie 1894). 1SM 192.1

Lumea a plasat toată proclamarea timpului la același nivel și a numit-o delir, fanatism și erezie. Încă din 1844 am purtat mărturia mea că suntem acum într-o perioadă de timp în care noi trebuie să luăm aminte la noi înșine ca nu cumva inimile noastre să fie supraîncărcate cu îmbuibare și beție și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină peste noi pe neașteptate . Poziția noastră a fost una de așteptare și priveghere, fără a fi proclamat timpul pentru a interveni între încheierea perioadelor profetice din 1844 și timpul venirii Domnului nostru. Nu știm nici ziua, nici ora, nici când este timpul definit și, totuși, socoteala profetică ne arată că Hristos este la ușă. {10MR 270.1}

Acest timp, pe care îngerul îl declară cu jurământ solemn, nu este sfârșitul istoriei acestei lumi, nici al timpului de probă, ci al timpului profetic, care ar trebui să precede apariția Domnului nostru. Adică, oamenii nu vor avea un alt mesaj despre un timp determinat. După această perioadă de timp, ajungând între 1842 și 1844, nu poate exista o urmărire definită a timpului profetic. Cea mai lungă calculare a ajuns până în toamna anului 1844. {7BC 971.7}

„Când fructul este copt, imediat se bagă  secera, pentru că a venit timpul recoltei”. Hristos așteaptă cu dorința de a se manifesta pe Sine în biserica Sa. Când caracterul lui Hristos va fi reprodus perfect în poporul Său, atunci El va veni să le revendice ca fiind ai Sai. {COL 69,1}

Cele 1335 de zile

I-am spus [fratelui H] despre unele dintre erorile sale din trecut, că cele 1335 de zile s-au încheiat și numeroase [alte] erori ale sale. - Scrisoarea 28, 1850, p. 1-3

Citatul de mai sus este înțeles de unii cum ca ar dovedi că cele 1335 de zile nu sa încheiat, dar acest lucru distruge ceea ce se spune. Cuvântul „asta” nu înseamnă „cum ar fi”. Niciunul dintre pionieri nu a crezut că cele 1335 de zile nu au fost complete. Toți credeau acest lucru. Iată câteva citate mai jos.

Sfârșitul perioadelor profetice - Pionierii

 

Când s-au încheiat acele zile? Evidențele sunt concludente că cele 1335 de zile s-au încheiat cu 2300, cu strigătul de la miezul nopții în 1844. Atunci îngerul [Rev.x, 1-6] a jurat că timpul nu trebuie să mai fie. Timpul aici nu poate însemna durata, măsurată în luni și ani, timp de 1000 de ani sunt măsurați după aceasta; dar trebuie să se refere la timpul profetic, care era povara mesajului îngerului. Deoarece Daniel avea să stea în lotul său la sfârșitul zilelor, trebuie să concluzionăm că judecata morților drepți a început la acel moment și a progresat timp de mai mult de doisprezece ani. James White {29 ianuarie 1857 UrSe, 100,22 ARSH}

Nu a fost nicio greșeală în cifrele prezentate pe grafic pentru începutul celor 2300 de zile, trebuie să existe de asemenea din necesitate,  o armonie a datelor din 1260, 1290 și cele 1335 de zile cu cea din 2300 zile. Atunci toate au fost corecte. Adevărat, a existat o greșeală în mintea sau în credința și învățarea credincioșilor adventi în datarea începerii celor 2300 de zile din prima lună de 457 B. C., dar această greșeală nu a fost pe grafic. 457 este adevăratul an din care să socotim cele 2300 de zile: 457 și 1843 de ani întregi adăugați împreună fac doar 2300 de ani întregi; prin urmare, în aceste cifre nu a existat nicio greșeală în grafic. Și cum am înțeles timpul pe care îngerul din Rev. 5, 6, 6, a jurat să nu mai fie, a inclus tot timpul profetic și că acea mărturie dată și acel jurământ  solemn a fost îndeplinit în timpul celei de-al zecelea din  luna a șaptea 1844, de aceea cred că toate perioadele profetice au fost apoi încheiate și niciuna dintre ele nu poate fi extinsă dincolo de acest punct. Hiram Edson {10 ianuarie 1856 JWe, 113.16 ARSH}

Prima ta întrebare aici este: Oare cele 1335 de zile ale lui Dan.xii, 12 ajung până la sfârșitul minunilor din versetul 6? Răspundem, nu. Înțelegem că aceeași perioadă de timp de la curățirea Sanctuarului din 1844 până la ruperea micului corn fără mână în cap.viii, așa cum s-a dovedit mai sus, se va regăsi și între zilele 1335 și sfârșitul minunilor din Dan. .xii; pentru că mai departe arătăm că cele 1335 de zile s-au încheiat cu 2300 în 1844. Uriah Smith RH 4 iunie 1857

Să aruncăm acum o privire asupra pericolelor la care o să fim expuși, angajându-ne în poziția că cele 1335 de zile nu s-au încheiat încă.

În această ipoteză, timpul profetic nu a expirat încă. Atunci îngerul Apocalipsei x, care se jură că timpul nu va mai fi, nu și-a transmis mesajul. Dar acest înger este identic cu îngerul Apocalipsei Xiv, 6. Prin urmare, nu am avut încă mesajul primului înger. Și dacă primul mesaj nu a fost dat, desigur, nu avem acum al treilea, iar poziția noastră în acest sens este greșită. Dar cel de-al treilea mesaj este întemeiat pe lucrarea din sanctuarul din ceruri; și dacă nu avem acum cel de-al treilea mesaj, sanctuarul nu este curățat. Și dacă acesta nu este curățat, cele 2300 de zile, care ne aduc la acest eveniment, nu s-au încheiat încă. Și dacă aceste zile nu s-au încheiat încă și nici unul dintre mesaje nu a fost dat, iar sanctuarul nu este curățat, iar venirea lui Hristos este aruncată la nesfârșit în viitor - unde este adevărul prezent! Sunt Înfiorat pînă la maduva. Adevărul prezent este un sistem bine ajustat și armonios și nu putem scoate o scândură sau trage un șurub, fără a precipita întreaga structură la ruine. {27 februarie 1866 UrSe, 100,14 ARSH

În propria noastră minte, subiectul prezentat aici este simplu și armonios, prezentând o bază suficientă pentru credința de neclintit. Dar, dacă vreunul este nerăbdător să renunțe la adevărul prezent, să-și abandoneze speranțele nemuritoare, să renunțe la libertatea glorioasă și să se desprindă de restricțiile sale binecuvântate, atunci poate că cele 1335 de zile este un punct de plecare cât de bun s-ar poate Uriah Smith {RH 27 februarie 1866

Haskell despre Daniel și Apocalipsa - Concentrați-vă pe dezvoltarea caracterului.

Profeția dată lui Ioan este o revelație a lui Isus Hristos și este istoria relațiilor lui Dumnezeu cu biserica care poartă numele, creștină. Daniel este o istorie a națiunilor; Revelația este istorie ecleziastică, iar în ea, națiunile sunt introduse numai atunci când afectează creșterea bisericii. Viața lui Daniel arată cum poate lucra Dumnezeu prin oameni în poziții înalte: pregătirea lui Ioan pentru lucrarea sa ca profet este povestea transformării realizate în inima unui pescar de către Duhul lui Dumnezeu. Extremele margini ale societății au fost reprezentate de acești doi bărbați Povestea fiecărei vieți este relatarea evenimentelor unei vieți în care dragostea a lucrat și este o lecție a dezvoltării caracterului creștin. {1905 SNH, SSP 14.1-3}

Daniel 12 .In viitor

Domnul mi-a arătat în viziune, că Isus s-a sculat și a închis ușa și a intrat în Sfânta Sfintelor, în luna a șaptea 1844; dar Michael se ridică în picioare (Daniel 12: 1) pentru a-și elibera poporul, este în viitor. {WLF 12.4}

Oamenii lui Dumnezeu trebuie să studieze ce caractere trebuie să formeze pentru a trece prin încercarea și dovedirea ultimelor zile. Mulți trăiesc în slăbiciune spirituală și apostazie. Ei nu știu ce cred. Să citim și să studiem cel de-al doisprezecelea capitol al lui Daniel. Este un avertisment pe care trebuie să-l înțelegem cu toții înainte de timpul sfârșitului. Există păstori care pretind să creadă adevărul  și care nu sunt sfințiți prin adevăr. Dacă nu se schimbă ceva în viața lor, ei vor spune: „Domnul meu întârzie venirea Lui”. {15MR 228.2} (1903)

Contextul acestei declarații se referă la pregătirea caracterului în lumina lui Daniel 12 vorbind cu Michael stând în picioare și necesitatea de a întoarce mulți la neprihănire

Paragraful de înainte

Sunt profund emoționat de condiția nepregătită a bisericilor noastre. Un lucru trebuie să facem. Trebuie să ne păstrăm picioarele pe calea dreaptă și îngustă care duce la viața veșnică. Nu trebuie să facem niciun pas greșit acum. Primul și al doilea capitol din Coloseni mi-au fost prezentate ca o expresie a ceea ce ar trebui să fie bisericile noastre din fiecare parte a lumii. Marele apostol a avut multe viziuni. Domnul i-a arătat multe lucruri pe care nu este legal să le spună un om. De ce nu putea să le spună credincioșilor ce a văzut? Pentru că ar fi făcut o aplicare greșită a marilor adevăruri prezentate. Nu ar fi fost în stare să înțeleagă aceste adevăruri. Și totuși, tot ceea ce a fost arătat lui Pavel a modelat mesajele pe care Dumnezeu ia dat să le transmita  bisericilor. {15MR 228.1}

Sentința după

Citiți capitolul 21 din Luca. În ea Hristos dă avertismentul: „Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se ingreuieze inimile cu îmbuibare, și băutură, și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel încât să vină ziua fără veste asupra voastră. 15MR 228.3

Apoc 13 Citat

În ultimele zile, Satana va apărea ca un înger al luminii, cu mare putere și glorie cerească și va pretinde a fi Domnul întregului pământ. El va declara că Sabatul a fost schimbat din a șaptea  în prima zi a săptămânii; și ca Domn a primei zi a săptămânii, el va prezenta acest sabat fals ca un test de loialitate față de el. Atunci va avea loc împlinirea finală a profeției revelatorului. [Apocalipsa 13: 4-18, citată.] {19MR 282.1}

în contextul declarațiilor clare ale lui Ellen White despre istoria repetată, este posibil să existe o perioadă de aproximativ 42 de luni pentru papalitate, dar nu este esențial pentru succesiunea istoriei redate în acest capitol în împlinirea finală.

Studiați Apocalipsa în contextul caracterului lui Hristos

Apostolului Ioan, pe insula Patmos, i s-au descoperit lucrurile pe care Dumnezeu le-a dorit să le dea oamenilor. Studiați aceste revelații. Aici sunt teme demne de contemplare, lecții mari și cuprinzătoare, care toate gazdele angelice caută acum să le comunice. Contemplati viața și caracterul lui Hristos și studiați opera de mediere. Iată înțelepciunea infinită, dragostea infinită, dreptatea infinită, mila infinită. Iată adâncimi și înălțimi, lungimi și lățimi, pentru luarea în considerare de către noi. Nenumărate stilouri au fost folosite pentru a prezenta lumii viața, caracterul și opera mediatorială a lui Hristos; cu toate acestea, fiecare minte prin care Duhul Sfânt a lucrat a prezentat aceste teme într-o lumină proaspătă și nouă, în conformitate cu mintea și spiritul agentului uman. {RH 4 aprilie 1899, alin. 10}

Avertizări cu privire la momentul în care aveți probleme.

Există o vreme de necaz care va veni peste poporul lui Dumnezeu, dar nu trebuie să o păstrăm în mod constant în fața oamenilor și să-o reîcadram pentru a avea un timp de necaz din înainte. Trebuie să fie o zguduire a poporul lui Dumnezeu, dar acesta nu este adevărul actual pe care să-l ducem la biserici .... {1SM 180.2}

Cu ceva timp în urmă, Bătrânul _____ a dat câteva notificări foarte uimitoare cu privire la distrugerea New York-ului. Am scris imediat celor care se ocupă de lucrarea de acolo, spunând că nu este înțelept să publicăm astfel de notificări, că astfel s-ar putea trezi o emoție care să conducă la o mișcare fanatică, rănind cauza lui Dumnezeu. Este suficient să prezentăm adevărul Cuvântului lui Dumnezeu oamenilor. Observațiile uimitoare sunt în detrimentul progresului activității Sale. . . . {Ev 387.3} Am trimis precauții fraților care lucrează în New York, spunând că aceste anunțuri înfricoșătoare și terifiante nu ar trebui publicate. Când frații mei ajung la extreme, acestea reacționează asupra mea și trebuie să suport reproșul de a fi numit profet fals. {Ev 387.4}