Maranatha Media: Romanian

Declarații clare despre caracterul lui Dumnezeu

Postat Mar 16, 2020 de Adrian Ebens În interior Evanghelia veșnica
1,862 Accesări

Postat 21 iunie 2019 de Adrian Ebens în Everlasting Gospel - maranathamedia.com

Când Cain l-a ucis pe Abel de unde a spus Dumnezeu că va veni blestemul lui Cain?

Gen 4:11  Acum, blestemat eşti tu, izgonit din ogorul acesta, care şi-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău!

Notă: Consecințele acțiunilor lui Cain ar veni asupra lui din pământ. Pământul în sine ar cauza probleme lui Cain.

Ce a făcut violența lui Cain față de fratele Său?

Gen 4: 10-12  Şi Dumnezeu a zis: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine. 11 Acum, blestemat eşti tu, izgonit din ogorul acesta, care şi-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău! 12 Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. Pribeag şi fugar să fii pe pământ.

Notă: Violența lui Cain a făcut ca pământul să fie afectat și Cain sa se simpta nesigur in locul in care locuia, astfel incat la determinat sa se clatine si sa se agite de frica.

Când pământul devine spurcat cu păcatele oamenilor, ce se întâmplă cu pământul?

Lev 18:25  Ţara a fost spurcată prin ele; Eu îi voi pedepsi fărădelegea şi pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui.

Isa 24: 5-6 De aceea, mănâncă blestemul ţara (Terra)şi suferă locuitorii ei pedeapsa nelegiuirilor lor; de aceea sunt prăpădiţi locuitorii ţării şi nu mai rămâne decât un mic număr din ei.

Ce a adus blestemul?

Gen 3: 17,18 Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: ‘Să nu mănânci deloc din el’, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; 18 spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarbă de pe câmp.

Este un fapt minunat și măreț că, în Legile lui Dumnezeu în natură, efectul urmărește cauză cu o siguranță neîntreruptă. Semințele semănate vor produce o recoltă de acest fel. Deci este în natura umană. Cel care seamănă în trup, din carne, va culege corupția. Cel care seamănă în duhul va culege viața veșnică. Dacă ființele umane ar considera că fac propria recoltă, ar fi atenți la ce semințe seamănă .-- Ms 104, 1898.

Sub presupusa înțelepciune a oamenilor, natura este plasată acolo unde ea devine o agenție distructivă. Lucrurile bune care i-au fost date omului numai pentru a-l binecuvânta sunt transformate într-un blestem. Prin utilizarea vinului și a lichiorului, bărbații devin sclavi ai apetitului. Dumnezeu nu se interpune și nu face o minune pentru a converti răul în bine; căci El a pus toată natura sub legile Sale veșnice. Să nu fie pace pentru cei răi, spune El. Să fie totul în război cu el. Iar natura răspunde: „Nu va fi niciuna”. Dacă omul se ia în propriile sale mâini, pentru a face cu el însuși după bunul plac, dacă lucrează împotriva lui Dumnezeu și a naturii, indulgențele sale vor deveni pentru el instrumentele morții. {3MR 344.2}

Gen 6: 11-12 Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu; pământul era plin de silnicie. 12 Dumnezeu S-a uitat spre pământ şi iată că pământul era stricat, căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ.

Notă: Pământul a fost umplut cu tipul de violență pe care Cain a făcut-o lui Abel și, de asemenea, perversiunea sexuală, așa cum este descrisa în Leviticul 18. Aceasta a distrus pământul și l-a pregătit pentru distrugerea completă.

Apoc. 11:18 Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe robii Tăi proroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi mari, şi să prăpădeşti pe cei ce prapadesc pamantul!”

Notă: Cum a distrus Dumnezeu pamantul? Permițând pământului pe care oamenii l-au distrus să-i distrugă. Sa facem Potopul un eveniment pe care Dumnezeu la adus pe pamant independent de oameni,i-a responsabilitatea pentru distrugerea pamantului de la oameni si o pune asupra lui Dumnezeu,reprezentând în mod eronat Caracterul lui Dumnezeu

 A venit Duhul lui Dumnezeu pe pământ pentru a-l distruge sau a fost retras Duhul lui Dumnezeu de pe pământ și astfel a fost distrus?

Pentru că au respins avertismentul, Duhul lui Dumnezeu a fost retras de la neamul păcătos și au pierit în apele potopului. EW 45.

Iov 22: 15-18

 15 Ce, vrei s-apuci pe calea străveche,

pe care au urmat-o cei nelegiuiţi,

16 care au fost luaţi înainte de vreme

şi au ţinut cât ţine un pârâu care se scurge?

17 Ei ziceau lui Dumnezeu: ‘Pleacă de la noi!

Ce ne poate face Cel Atotputernic?’

18 Şi totuşi Dumnezeu le umpluse casele de bunătăţi. –

Departe de mine sfatul celor răi!

Notă: Dumnezeu s-a retras de pe pământ și răutatea omului care a afectat pământul a distrus totul.

A plănuit Dumnezeu ca Israel să ia țara Canaanului prin război?

Ei s-au îndoit de puterea lui Dumnezeu de a lucra împreuna cu ei sa  le ajuta sa între  în posesia Canaanului; si totuși a-u presupus că au forța lor de a îndeplini lucrul acesta independent de ajutorul divin. „Am păcătuit împotriva Domnului”, au strigat ei; „Vom urca și vom lupta, în conformitate cu tot ce ne-a poruncit Domnul Dumnezeul nostru”. Deuteronom 1:41. Atât de orbiti  au devenit prin transgresiune. Domnul nu le poruncise niciodată „să se urce și să se lupte”. Nu a fost scopul Său să câștige țara prin război, ci prin ascultarea strictă de poruncile Sale. {PP 392,3}

De ce a trebuit Moise să petreacă 40 de ani îngrijind oile?

Moise nu era încă pregătit pentru lucrarea sa în  viață. El încă a trebuit sa învețe  lecția de dependență de puterea divină. Gresise cu privire la planul lui Dumnezeu. Era speranța lui de a elibera Israelul prin forța armelor. Pentru asta a riscat toate și a eșuat. În înfrângere și dezamăgire, a devenit fugar și exilat într-un ținut strain. {Ed. 62,2}

 În sălbăticia Midianului, Moise a petrecut patruzeci de ani ca păstrător al oilor. Aparent tăiat pentru totdeauna din misiunea vieții sale, primea disciplina esențială pentru împlinirea ei. Înțelepciunea pentru a guverna o mulțime ignorantă și nedisciplinată trebuie obținută prin stăpânirea de sine. În grija oilor și a mieilor tandri, el trebuie să obțină experiența care l-ar face un păstor credincios și îndelungat în Israel. Pentru ca el să poată deveni un reprezentant al lui Dumnezeu, trebuie să învețe despre El. {Ed. 62,3}

În școlile militare din Egipt, Moise a fost învățat legea forței ,și o influență  atât de puternică a avut această învățătură asupra caracterului său, încât a necesitat patruzeci de ani de liniște și comuniune cu Dumnezeu și natura pentru a-l invata sa conduca Israelul prin legea iubirii. Aceeași lecție pe care Pavel a trebuit să o învețe. {Ed. 65.2}

Care este linia de separare dintre Milostivirea lui Dumnezeu și Dreptatea Sa?

Dar [de la] cei care nu au niciun sentiment de apreciere fata de bunătatea și mila lui Dumnezeu, [cei] care refuză avertismentele Lui milostive, care resping sfaturile Sale pentru a atinge cel mai înalt standard al cerințelor Bibliei, care fac în ciuda Duhului harului, Domnul înlătura puterea Sa ocrotitoare. Mi s-a arătat că Satana   confuză  și apoi va distruge, dacă ar putea, sufletele pe care le ispitise. Dumnezeu va suporta mult timp, dar există o limita cu mila Sa, o linie care marchează mila Lui și dreptatea Lui. {14MR 2.4} Mi s-a arătat că judecățile lui Dumnezeu nu vor veni direct de la Domnul asupra lor, ci în felul acesta: Ei se pun  dincolo de protecția Lui. El avertizează, corectează, mustrează și subliniază singura cale de siguranță; atunci dacă cei care au fost obiectele îngrijirii Sale speciale își vor urma propriul parcurs independent de Duhul lui Dumnezeu, după avertismente repetate, dacă aleg singuri calea lor, atunci El nu îi comandă pe îngerii Săi să împiedice atacurile hotărâte de Satan asupra lor. 14MR 3

Ce a spus Isus despre folosirea sabiei și ce a folosit Isus pentru apărarea Sa?

Mat 26: 52-53 Atunci, Isus i-a zis: „Pune-ţi sabia la locul ei, căci toţi cei ce scot sabia de sabie vor pieri. 53 Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?

Ce spune Iisus despre slujitorii Săi care luptă?

Ioan 18:36 „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns Isus. „Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar, acum, Împărăţia Mea nu este de aici.”

Iisus și-a schimbat părerea despre luptă?

Evrei 13: 8 Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi, şi în veci!

Mal 3: 6 Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi.

Cum putem ști exact care este caracterul lui Dumnezeu?

Exo 33:18 Iar el a spus: Te rog, arată-mi slava ta.

Revelația completă a caracterului lui Dumnezeu în cuvânt

Exod 34:5-7 Domnul S-a pogorât într-un nor, a stat acolo lângă el şi a rostit Numele Domnului. 6 Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, 7 care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!”

Revelația completă a caracterului lui Dumnezeu în faptă

Dragostea, onoarea și desăvârșirea dezvăluite în Evanghelie sunt o revelație pentru om a caracterului lui Dumnezeu. Dreptatea, bunătatea și bunăvoința care au fost văzute în caracterul lui Hristos trebuie repetate în viața celor care acceptă privilegiile Evangheliei. Printr-un studiu al cuvântului, trebuie să-L vedem așa cum este El , și fermecat cu admirarea  perfecțiunii Sale divine, trebuie să creștem în aceeași imagine. Trebuie să înțelegem că Evanghelia dezvăluie pe deplin Slava Domnului. Este oglinda care dezvăluie caracterul lui Dumnezeu sufletului convertit.Asemănarea lui Dumnezeu este revelată prin caracterul perfect al Fiului Său, pentru ca noi să putem înțelege ce înseamnă a fi făcut după chipul imaginii lui Dumnezeu si ce vom putea deveni daca printr-o constanta admirare a Lui Isus permitem sa fim schimbati din „ Slava spre slavă. " {ST 24 februarie 1909, alin. 3}

Tot ceea ce omul trebuie să știe sau poate să știe despre Dumnezeu a fost descoperit în viața și caracterul Fiului Său. {8T 286.1}

Hristos a înălțat caracterul lui Dumnezeu, atribuindu-i laudă și dându-i creditul întregului scop al propriei sale misiuni pe pământ, „sa facă pe oameni drepti prin revelația lui Dumnezeu.In Cristosa fost aratat inaintea oamenilor harul și desăvârșirile fără egal ale Tatălui. În rugăciunea sa chiar înainte de răstignire, el a declarat: „Am manifestat numele tău”. „Te-am slăvit pe pământ; Am terminat lucrarea pe care mi-ai dat voie să o fac. " Când obiectul misiunii sale a fost atins, „revelația lui Dumnezeu în lume”, Fiul lui Dumnezeu a anunțat că lucrarea sa a fost îndeplinită și că caracterul Tatălui a fost manifestat oamenilor. {ST 20 ianuarie 1890, alin. 9}

Hristos nu a ucis pe nimeni ... Ms62-1886.64

A existat vreo suprapunere între caracterul lui Hristos și caracterul lui Satana? Există similitudini în abordarea problemelor?

 Coborindu-se să ia omenirea asupra sa, Hristos a revelat un caracter opus celui al Satanei. DA 25

Cine este distrugătorul?

Satana este distrugătorul, dar Hristos este restauratorul. RH 26 noiembrie 1895

Cine este autorul morții?

Satana este autorul morții. FW 73.

Hristos este viața sau viața și moartea?

Ioan 11:25 Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.

Moartea este prietenul lui Dumnezeu pentru a-l învinge pe Satana sau un dușman al lui Dumnezeu folosit de Satana pentru a încerca să-l învingă pe Dumnezeu?

1 Cor 15:26 Ultimul dușman care va fi distrus este moartea.

Evrei 2:14 Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe Diavolul

Ce a făcut Hristos mortii?

2 Tim 1:10 Dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.

Hristos folosește dușmanul Său pe care l-a desființat pentru a câștiga Marea Controversă?

2 Cor 10: 4 Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.

Îngerii sunt trimiși din cer să omoare oameni?

Îngerii sunt trimiși de la curțile cerești, nu pentru a distruge, ci pentru a veghea și a păzi sufletele pustiite, pentru a-i salva pe cei rătăciți, pentru a-i readuce pe cei îndepărtați acasa. „Nu am venit să condamn, ci să mântuiesc”, a declarat Hristos. RH 10 mai 1906

Dumnezeu folosește forța sau frica pentru a-i determina pe oameni să-L iubească?

1 Ioan 4:18 În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme n-a ajuns desăvârşit în dragoste.

Pământul era întunecat prin înțelegerea greșita a lui Dumnezeu. Pentru ca umbrele sumbre să fie luminate, pentru ca lumea să fie readusă la Dumnezeu, puterea înșelătoare a Satanei trebuia să fie spartă. Acest lucru nu se putea face cu forța. Exercitarea forței este contrară principiilor guvernării lui Dumnezeu; El nu dorește decât slujba iubirii; iar iubirea nu poate fi poruncită; nu poate fi câștigată  prin forță sau autoritate. Numai prin dragoste este trezită iubirea. A ști pe Dumnezeu înseamnă a-L iubi; Caracterul său trebuie manifestat în contrast cu cel al lui Satana. Această lucrare numai o Ființă din tot universul ar putea face. Numai Acela care a cunoscut înălțimea și profunzimea iubirii lui Dumnezeu putea să o facă cunoscută. În noaptea întunecată a lumii, Soarele Dreptății trebuie să se ridice, „cu vindecare în aripile Sale”. Maleahi 4: 2. {DA 22.1}

Forța este ultima soluție a fiecărei religii false. ST 6 mai 1897