Maranatha Media: Romanian

Teos

O relatare a istoriei creștine privind Fiului născut al lui Dumnezeu.

Prezentator: Altele
Prezentat: Noi 01, 2014 - Oct 01, 2015
Prezentări: 10

Temelia biblică pentru credința în adevăratul Fiu al lui Dumnezeu și dovadă scripturistică a divinității Sale.

Prezentat de Gary Hullquist

Prezentat: Noi 01, 2014
Prezentator: Gary Hullquist

Folosirea biblică a modelelor și exemplelor dovedește identitatea separată a Tatălui și a Fiului în timp ce ne asigura de egalitatea absolută a naturii Lor divine.

Prezentat de Adrian Ebens

Prezentat: Noi 24, 2014
Prezentator: Adrian Ebens

Primii creștini au susținut credința în Fiul născut al lui Dumnezeu care a moștenit divinitatea Sa de la Tatăl Său. Capitolul trei descrie primele 200 de ani care au urmat după moartea apostolului Ioan.

Prezentat de Gary Hullquist

Prezentat: Ian 01, 2015
Prezentator: Gary Hullquist

La sfârșitul erei apostolice, biserica din Efes a fost înlocuită de biserica din Smirna. Antihrist va tăgădui adevărul că părtășia noastra este cu Tatăl și cu Fiul Său Isus Hristos. Acum, credința în Dumnezeu și în Fiul Său a întâmpinat lepădare și persecuție.

Prezentat de Adrian Ebens

Prezentat: Ian 27, 2015
Prezentator: Adrian Ebens

O comparație între mărturisirea de credința a lui Patrick, crezul de la Niceea și botezul creștin timpuriu urmând credința în cel născut din secolul cinci.

Prezintă: Gary Hullquist

Prezentat: Feb 23, 2015
Prezentator: Gary Hullquist

Trei coarne, trei națiuni au fost eliminate de puterea Romei deoarece acestea s-au opus puterii cornului cel mic al papalității și a zilei, botezului și tradițiilor ei.

Prezintă: Adrian Ebens

Prezentat: Apr 22, 2015
Prezentator: Adrian Ebens
Prezentator: Gary Hullquist
Prezentator: Adrian Ebens
Prezentator: Gary Hullquist
Prezentator: Adrian Ebens