Maranatha Media: Romanian

Brosuri

Dragostea Originală

Avem speranța ca inimile noastre să se întoarcă la dragostea originală!

Fântâna Sabatului

Cuvintele pe care Tatăl i le-a vorbit Fiului Său la botezul Său au ecou binecuvântarea pe care El a vărsat-o asupra Sa în primul Sabat al Creației. Zilnic, Tatăl s-a bucurat de Fiul Său, iar Fiul s-a bucurat înaintea Lui. În ziua de sabat, Tatăl a suflat asupra Fiului Său, iar Fiul a fost odihnit în dragostea Tatălui Său. Această legătură intimă dintre Tatăl și Fiul a fost plasată permanent în Sabat și, în fiecare sabat, Tatăl își respiră odihna sa revigorantă asupra Fiului Său și asupra tuturor celor care îl acceptă pe Fiul Său.

Dragostea Tatălui pentru Fiul Său este continuă, dar este exprimată în anumite momente desemnate care reflectă Principiul Sabatului. Pe măsură ce ajungem la aceste timpuri speciale, intrăm în deliciul Tatălui în Fiul Său. Pe măsură ce devenim parte a femeii care stă pe lună și este îmbrăcată cu soarele, cunoaștem vremurile și anotimpurile înviorătoare trimise de pe tronul Tatălui nostru.

Tatăl nostru ne cheamă acum într-o experiență de Sabat mai completă. Suntem chemați în toate binecuvântările spirituale în Hristos Isus ca copii ai lui Avraam. Isus ne spune: "Iată, stau la ușă și bat" și El bate la momentul desemnat. Vrei să-i deschizi  și să  iei cina cu El?

Înțelepciunea lui Dumnezeu

 Cel ce are Fiul are viață.  De ce este așa?  Căci în Fiul lui Dumnezeu stă inima curată a unui Fiu ascultător Tatălui Său.  El face întotdeauna acele lucruri care îi plac Tatălui.  El are, de asemenea, binecuvântarea și afectiunea profundă a Tatălui.  Inima Fiului se sprijină perfect în dragostea Tatălui Său.

 Înțelepciunea Tatălui este să împărtășească spiritul Fiului Său iubit cu universul;  un duh dulce, blând și ascultător, care iubește poruncile Tatălui Său.  Hristos este înțelepciunea lui Dumnezeu și siguranța unei împărății relaționale iubitoare.

 Acest duh blând iese din tronul lui Dumnezeu prin pomul vieții.  Satana a respins pe Fiul lui Dumnezeu și pe duhul Său blând.  Spiritul său rebel se afla în război cu Duhul blând, blând și ascultător al Fiului lui Dumnezeu.  Acest spirit de rebeliune a fost trecut în rasa umană.  În jertfa lui Hristos ni se oferă încă o dată acest duh duios.  Secretul pentru a avea acest Duh este să știm cine sunt Tatăl și Fiul - aceasta este viața veșnică  a cunoaște Tatăl și Fiul Său și a bea din fântâna de apă vie care curge de la tronul lui Dumnezeu și al Mielului.

Modelul Divin al Vieții

Modelele universale de viață sunt în jurul nostru.

Ele provin din modelul divin original care coboară de la Tatăl, prin Fiul, care se găsește la toate nivelurile vieții.