Maranatha Media: Romanian

Credința în Cel născut

Parte din serie Teos

Temelia biblică pentru credința în adevăratul Fiu al lui Dumnezeu și dovadă scripturistică a divinității Sale.

Prezentat de Gary Hullquist

Prezentat: Noi 01, 2014
Prezentator: Gary Hullquist