Maranatha Media: Romanian

Nimicitorul

Postat Mar 01, 2016 de Dejan Andov În interior Caracterul lui Dumnezeu
2,403 Accesări

Psalmul 78:43-48 descrie plăgile care au căzut peste Egipt înainte de eliberarea poporului lui Izrael din robie. Citim:  

 • „Cum a făcut semnele lui în Egipt şi minunile lui în câmpia Ţoanului. Şi a prefăcut râurile lor în sânge; şi potopurile lor, ca să nu le poată bea. A trimis diferite feluri de muşte printre ei, care i-au mâncat; şi broaşte, care i-au nimicit. El a dat averea lor omidei şi munca lor lăcustei. Le-a distrus viile cu grindină şi sicomorii lor cu brumă. De asemenea pe vitele lor le-a dat grindinei şi turmele lor trăsnetelor încinse.” (Fidela)  

Acum va rog citițu versetul 49 cu atenție:  

 

 • „A aruncat asupra lor înverşunarea mâniei sale, furie şi indignare şi tulburare, trimiţând ÎNGERI RĂI printre ei”.  

Aici ni se spune că în plăgile care au căzut peste Egipt au fost implicați îngerii răi ceea ce poate să însemne doar că e vorba de demoni. Dumnezeu în cer cu siguranța nu are îngerii răi.  
Acum, putem afla ce au făcut îngerii cei răi în Egipt în timpul plăgilor?  
Să citim Exodul 12:12,  

 • „În noaptea aceea, Eu voi trece prin ţara Egiptului şi voi lovi pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, şi voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului; Eu, Domnul”   

„EU VOI TRECE... ȘI VOI LOVI... EU, DOMNUL” De aici este clar că plaga a zecea sau nimicirea celor întâi născuți din Egipt a fost judecata a Domnului. Din versetul reiese că Domnul personal, în mod direct, va nimici pe toți cei întâi născuți dar să citim ce spune versetul 23,  

 • „Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul şi va vedea sângele pe pragul de sus şi pe cei doi stâlpi ai uşii, Domnul va trece pe lângă uşă şi nu va îngădui NIMICITORULUI să intre în casele voastre ca să vă lovească”  

Aici avem cu totul o altă imagine și anume NU DOMNUL CU MÂNĂ SA VA NIMICI PE CEI ÎNTÂI NĂSCUȚI CI CINEVA CARE E NUMIT „NIMICITORUL”. Cine este acesta? O altă referire la acest personaj avem în 1 Corinteni 10:10  

 •  „Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciţi de NIMICITORUL ”.   

Aici este vorba despre Israel în pustie care a fost nimicit de nimicitorul. Din nou nu ne este clar cine este acest nimicitor. Cei mai mulți oameni cred că este Domnul pentru că, zic ei, El a fost cel care a pedepsit poporul în pustie. Totuși din Exodul 12: 23 vedem că nu poate să fie Domnul pentru că El era cel care permitea sau îl oprea pe nimicitor să nimicească.  
O altă referire la nimicitorul avem în Apocalipsa 9:11  

 • „Peste ele aveau ca împărat pe îngerul Adâncului, care pe evreieşte se cheamă „Abadon”, iar pe greceşte, „Apolion””.  

Cuvântul „ABADON” înseamnă „NIMICITOR”. Deci acest înger este nimicitorul. Cine este el? Biblia se explică singura:  

 • „ Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiţă. Şi am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii Adâncului”  Apocalipsa 9:1  

Este clar că este vorba  de Satana. SATANA ESTE NIMICITORUL.  
Ellen White confirmă ceea ce am descoprit în mod clar:  

 • „Satana este marele duşman al lui Dumnezeu şi al omului. El se transformă prin agenţii săi în îngeri de lumină. În Scriptură el este numit NIMICITORUL, acuzatorul fraţilor, înşelătorul, mincinosul, chinuitorul şi ucigaşul.” 5 T 137  
 • “Satana este NIMICITORUL ” (Banner, March 1, 1905)


Deci, este clar cine sunt îngerii răi care au fost „trimiși” în Egipt? Era Satana și demonii lui care au nimicit pe toți întîi născuți ale Egiptului.
Acum, probabil unii vor sări protestând că le-am făcut pe Dumnezeu și pe Satana colaboratori și prieteni, Satana făcând și împlinind planurile lui Dumnezeu.  
Nu am făcut acest lucru sub nici o forma. Dumnezeu și Satana nu sunt amici. Adevărul este că Satana este un nimicitor care abia așteaptă să nimicească pe toți cei care nu sunt sub ocrotirea specială a lui Dumnezeu. În cazul Egiptului acestea erau totți cei întâi nascuți. Dacă puterea lui Dumnezeu nu ar fi protejat pe ceilalți, Satana ar fi nimicit pe toți Egipteni. Ellen White spune despre nerabdarea nimicitorului de a nimici următorul:  

 • „în felul acesta, arhivrăjmaşul Îl îmbracă cu caracterul lui pe Creatorul şi Binefăcătorul omenirii. Cruzimea este ceva satanic. Dumnezeu este iubire; şi tot ce a creat El a fost curat, sfânt şi plăcut până când păcatul a intrat prin primul marel rebel. Satana însuşi este inamicul care ispiteşte pe om să păcătuiască, ȘI APOI ÎL DISTRUGE dacă poate; şi când a ajuns să fie sigur de prada sa, atunci el simte desfătare de ruina pe care a produs-o. Dacă i s-ar îngădui, atunci el ar trage toată omenirea în mrejele sale. DACĂ NU AR INTERVENI PUTEREA LUI DUMNEZEU, ATUNCI N-AR SCĂPA NICI UNUL DIN FIII ȘI FIICELE LUI ADAM.” (Marea Luptă, 534)
 • „Lucifer a devenit NIMICITORUL acelora pe care cerul îi lăsase în paza lui”(AUCR, October 1, 1906)

De ce Dumnezeu l-a lasat pe egipteni în mână lui Satana?

 • “Satana îl învinuise pe Iacov înaintea îngerilor lui Dumnezeu, pretinzând dreptul de a-l distruge din cauza păcatului său...” PP 201

Acum să citim următoarele citate și să facem comparație între ele:

 • “Când îngerul nimicitor era să treacă prin Egipt, pentru a distruge pe primii-născuti ale oamenilor și animalelor, lui Israel i s-a poruncit să-și adune copiii și familiile în casele lor și apoi să semneze ușile lor cu sânge ca îngerul nimicitor să plece de la locuințele lor. Dacă nu ar fi făcut acest lucru, atunci nu ar fi nici o diferența dintre ei și Egipteni. Îngerul nimicitor în curând va trece din nou, nu ca să nimicească pe primii născuți, ci „să nimicească pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii şi pe femei” care nu au semnul. Părinții, dacă vreți să vă salvați copii, separați-le din lume....” RH, October 14, 1875  

Deci, același înger nimicitor care a trecut prin Egipt va trece din nou pentru a nimici pe toti cei care nu au sigiliul lui Dumnezeu. Acum, cine este acest inger nimicitor. Iata un text paralel:  

 • „Chiar înainte ca cei întâi născuți să fie uciși în Egipt, Domnul a instruit pe israeliți să-și adune copiii în casele lor împreună cu ei.... Astăzi noi trebuie să ne adunăm pe copiii noștri cu noi, dacă dorim să-i salvăm de la puterea distructivă a CELUI RĂU.” PCP 29  

CINE ESTE CEL RĂU? Există un singur răspuns, SATANA.
În sfârșit iată cum sora White descrie judecățile lui Dumnezeu din timpul sfârșitului la care judecățile din Egipt sunt doar o umbră:  

 • „Dumnezeu are o socoteală cu naţiunile. Nici o vrabie nu cade la pământ fără ştirea Sa. Acei ce fac rău semenilor lor, spunând: “Cum poate şti Dumnezeu?” vor sta într-o zi faţă în faţă cu răzbunarea cea atât de mult amânată. În acest timp va fi manifestat faţă de Dumnezeu un dispreţ ieşit din comun. Oamenii au atins un punct al impertinenţei şi neascultării, care arată că acea cupă a nelegiuirii lor este aproape plină. Mulţi aproape au trecut dincolo de limita harului. Curând Dumnezeu va arăta că El este cu adevărat Dumnezeul Cel viu. El va spune îngerilor: “Nu mai combateţi pe Satana în eforturile lui de a nimici. Lăsaţi-l să-şi aducă la îndeplinire ura lui de moarte împotriva copiilor neascultării; căci cupa nelegiuirilor lor este plină. Ei au avansat de la o treaptă a răutăţii la alta, adăugând zilnic la fărădelegile lor. Nu Mă voi mai amesteca să-l împiedic pe nimicitor să-şi facă lucrarea." Review and Herald, 17 septembrie 1901  

ÎN EGIPT DUMNEZEU A PORUNCIT DOAR CEI ÎNTÂI NASCUȚI SĂ FIE LĂSAȚI ÎN MÂNĂ NIMICITORULUI. ÎN TIMPUL SFÂRȘITULUI DUMNEZEU VA PORUNCI CĂ TOȚI CEI CARE SUNT NEASCULTATORI ȘI CARE NU PRIMESC VESTEA CEA BUNA A MÂNTUIRII SĂ FIE ELIBERAȚI ÎN MÂNĂ VRAJMAȘULUI. AȘA CUM DOMNUL A STAT LA UȘA CELOR CREDINCIOȘI ÎN EGIPT DATORITĂ SÂNGELUI MIELULUI JERTVIT, TOT AȘA DOMNUL VA STĂ ÎN APARAREA TUTUROR CELOR CARE ȘI-AU SPĂLAT HAINELE ÎN SÂNGELE MELULUI ADEVĂRAT CARE A CURS LA GOLGOTA.   
Fie că toți cei care citesc aceste cuvinte să fie protejați în ziua marelui macel al NIMICITORULUI.  

Vă recomandăm următorul video: https://www.youtube.com/watch?v=mSO1HD6kwqc