Maranatha Media: Romanian

Isus sau Baraba?

Postat Feb 29, 2016 de Dejan Andov În interior Tatăl și Fiul
1,459 Accesări

ISUS SAU BARABA?  
                                                                         Dejan Andov  

  • „În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit, sau o altă Evanghelie, pe care n-aţi primit-o, oh, cum îl îngăduiţi de bine!” 2 Cor. 11, 4

Acest verset descrie foarte bine starea actuală a poporului lui Dumnezeu de astăzi. Suntem confruntați cu două înțelegeri diferite despre Isus și avem de a alege una dintre ele. De fapt trebuie să alegem între doi Isuși, unul adevărat și un „alt Isus”, un Isus fals care, dacă este ales, va duce poporul la un alt duh și o altă Evanghelie.

Unul din acești doi Isuși este Cel al pionierilor noștri, oameni care au studiat Cuvântul lui Dumnezeu cu mare zel și printre care s-a manifestat darul profetic în persoana lui Ellen G. White. Isusul pionierilor este un Fiu adevărat al lui Dumnezeu Tatăl, născut de El în veșnicie și care a moștenit tot ce are Tatăl. Următorul citat exprimă foarte bine pe acest Isus:

  • „Ei (AZȘ) cred opusul, că El a fost "născut” din Tatăl şi că pe bună dreptate poate fi numit Dumnezeu şi să primească închinare. Ei (AZȘ) tot aşa cred că lumile şi tot ce există au fost create de Hristos în unire cu Tatăl. Ei (AZȘ) cred că undeva în veşniciile trecute a fost un moment în care Isus a venit la existenţă. Ei (AZȘ) cred că a fost necesar ca Dumnezeu să-L fi anticipat pe Hristos în fiinţa Sa, astfel încât Hristos să poată fi născut din El şi să aibă relaţia de fiu faţă de El.” (W.H. Littlejohn, RH 17 Aprilie, 1883)

Al doilea Isus este cel al teologilor bisericii de astăzi, un Isus complet diferit de Cel al pionierilor; unul care este numai numit „Fiul lui Dumnezeu”, dar care nu este Fiu adevărat. Cuvântul „Fiu” este numai o metaforă, un titlu sau un rol asumat în cadrul planului de mântuire. Fiind nenăscut cu adevărat de Tatăl, acest Isus nu are nici-o legătură familiară cu El ci este numai numit „fiul Tatălui”. Despre acest Isus citim în scrierile actuale ale teologilor bisericii:

  • „Studiul nostru a clarificat asemenea cristalului faptul că Isus a existat dintotdeauna. Evident, El nu a fost întotdeauna Fiul lui Dumnezeu. El nu putea să fie literalmente Fiul lui Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeu. El nu putea fi Fiul lui Yahweh (Iehova) pentru că El este Yahweh (Iehova). Ellen White spune, "Iehova este numele dat lui Hristos.” Calitatea lui de Fiu poate fi doar în sens figurat.” (Max Hatton, The Trinity Doctrine, 18)

Întregul popor adventist stă față în față cu alegerea unuia din acești doi Isuși.

Este interesant că această problemă sau această încurcătură în care se găsește poporul lui Dumnezeu de astăzi nu este ceva nou, o problemă surpriză care apare în ultimele zile. Așa cum spune înțeleptul Solomon, „ce a fost va mai fi, și ce s-a făcut se va mai face, nu este nimic nou sub soare”. Cu alte cuvinte, istoria se repetă.

În Cuvântul lui Dumnezeu citim că Pilat, după obiceiul de a elibera un întemnițat, a adunat tot poporul, le-a prezentat doi oameni și a întrebat:

  • „Pe care voiţi să vi-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Isus, care se numeşte Hristos?” Matei 27, 17

Au fost prezentați doi oameni, Isus și Baraba. Cu toții știm cine era Isus, dar știm cine era Baraba? Biblia ne spune că acest om a fost un „întemnițat vestit” (Mat. 27, 16) și „un tâlhar” (Ioan 18,40). De asemenea, Ellen White ne spune ca era „un mesia (hristos) fals” (Hristos lumina lumii, 733).

Numele acestui om, „Baraba” provine din expresia aramaică „bar Abbas” care înseamnă „fiul tatălui”. Deci, conform inspirației, Baraba a fost un mesia (hristos) fals a cărui nume era „fiul tatălui”.

Un alt lucru foarte interesant de amintit este faptul că unele manuscrise vechi ale Evangheliei după Matei îl numesc pe acest Baraba „Isus Baraba” sau tradus în limba noastră, „Isus, Fiul tatălui”. Probabil traducerile evangheliei de mai târziu au omis numele lui din reverență pentru Isus.

Ce coincidenţă interesantă! În prezența lui Pilat, mulţimea poporului lui Dumnezeu avea de a ales între doi oameni cu nume asemănătoare, între doi mesiii: primul, Isus, care susținea că este Fiul Tatălui și al doilea Baraba, cineva al cărui numai numele era „fiul tatălui” dar de fapt nu era fiul Tatălui. Era numai un nume, un titlu, o metaforă.

Relatarea tristă ne arată că poporul lui Dumnezeu l-a respins pe Cel care era cu adevărat Fiul Tatălui și în locul Lui l-a ales pe cel care avea numai un nume, un titlu de „fiul tatălui” dar care nu a fost cu adevărat fiu al Tatălui.

Scriptura, de asemenea, ne descoperă și motivul pentru care poporul lui Dumnezeu de atunci a făcut această alegere greșită:

  • „Preoţii cei mai de seamă şi bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare.” Mat. 27, 20

Nu numai că au înduplecat poporul, ci ei chiar excludeau din Biserică pe oricine îndrăznea să creadă în adevăratul „Fiu al Tatălui”. Citim despre asta în Ioan 9, 22:

  • „Părinţii lui au zis aceste lucruri, pentru că se temeau de Iudei; căci Iudeii hotărâseră acum că, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă.”

Puteți observa paralela? Poporul lui Dumnezeu de astăzi, asemenea poporului lui Dumnezeu din vechime, din nou stă față în față cu o decizie pe care are să o facă între doi Isuși, unul care este cu adevărat Fiu al Tatălui și unul care poartă numai un nume sau un titlu, un rol, „fiu al Tatălui”. Și așa cum a fost atunci, așa și astăzi, liderii spirituali ai poporului îndeamnă poporul de a alege acel Isus care este „fiul Tatălui” în sens figurativ și chiar exclud din biserică pe oricine îndrăznește să spună că acest Isus este un Isus fals, un Baraba modern și un Isus care va duce poporul la o altă Evanghelie și până la urmă, la aceeași soartă a poporului lui Dumnezeu din vechime. Prin aceasta ei împlinesc următoarea profeție:

  • „În Cuvântul Său, Domnul a declarat ce ar fi făcut pentru Israel dacă ei ar fi ascultat vocea Lui. Dar conducătorii poporului au cedat încercărilor lui Satana si Dumnezeu nu putea să-i dea binecuvântările pe care El le-a rânduit ca ei să le aibă, din cauză că ei nu au ascultat vocea Sa ci au ascultat vocea si politica lui Lucifer. Această experienţă se va repeta în ultimii ani ai istoriei poporului lui Dumnezeu, care a fost înfiinţat prin harul si puterea Sa. Oamenii pe care El i-a onorat foarte mult în scenele finale ale istoriei acestui pământ vor copia istoria vechiul Israel. " 13 MR 379

Pe care Isus îl vei alege tu, frate sau sora?