Maranatha Media: Romanian

Solia îngerului al treilea și caracterul lui Dumnezeu

Parte din serie Caracterul lui Dumnezeu
Prezentator: Adrian Ebens