Maranatha Media: Romanian

Isus Hristos - temelia bisericii creștine

Parte din serie Tatăl și Fiul
Prezentat: Mai 25, 2015
Prezentator: Dejan Andov