Gânduri despre Dumnezeire

Postat Feb 29, 2016 de Dejan Andov În interior Diferite

                                                             Gânduri despre Dumnezeire  
                                                                           


Punctul nr. 2 din principiile de credința a Bisericii AZȘ definește doctrina trinității în felul următor:

 

Mulți membri ai bisericii cred că prin expresia „trei Persoane” sunt definiţi trei indivizi separați, co-egali și co-eterni și prin urmare, susțin că trinitatatea adventistă este diferită de cea a catolicilor sau a protestanților, care, în general, susțin că cele trei persoane sunt de fapt trei părți distincte dintr-o singură entitate sau substanța.  Oare este chiar așa? Cum definesc teologii bisericii AZȘ expresia „trei persoane”?
Răspusul la această întrebare îl putem găsi în lecțiunea Școlii de Sabat din 30 Octombrie, 1998. Vă amintesc că aceste lecțiuni nu reprezintă opinia personală a autorului, ci reprezintă poziția oficială a bisericii. În lecțiunea respectivă citim următoarele cuvinte:

Dragi frați și surori, ați înțeles ce spune aici? Ni se spune că, atunci când afirmăm că în Dumnezeu sunt trei persoane, dacă prin expresia „trei persoane” înțelegem „trei indivizi”, așa cum înțeleg mulți membri laici ai bisericii AZȘ, atunci vom avea trei dumnezei sau triteism, ceea ce înseamnă credința în trei dumnezei. De aceea, ni se spune că în doctrina trinității, cuvântului „persoană” i s-a dat un alt înțeles decât cel obișnuit și anume de a face o auto-distincție între cei trei membrii ai trinității fără a distruge unitatea lor. Cu alte cuvinte, ca să fie trei persoane și totuși un singur Dumnezeu, aceste persoane trebuie să fie unite inseparabil într-o singură substanță, într-un singur individ sau o singură ființă. Aceasta înseamnă că, după această înțelegere, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt nu sunt trei ființe separate, ci o singură ființă care posedă trei părți distincte. Aceasta este ceea ce se învață în mod oficial în Biserica AZȘ astăzi.
Dar, această lecțiune nu este singurul loc în care găsim această idee. De exemplu, o găsim foarte bine descrisă de Max Hatton, un pastor și teolog al bisericii AZȘ din Australia și autorul a mai multor cărți despre trinitate care sunt publicate și distribuite oficial de către biserica. El spune:

Ați prins idea? Max Hatton spune că trinitarieni folosesc cuvântul „persoană” pentru că nu au un alt cuvânt mai bun pentru a exprima ideea, dar acest cuvânt în trinitate nu înseamnă ceea ce oamenii înțeleg de obicei. Cu alte cuvinte, cele trei persoane ale trinității nu sunt trei ființe separate ci cele trei persoane sunt trei manifestări ale unei singure fiinţe care este numită Trinitate. El face acest lucru clar în următorul citat:

Următorul exemplu ai acestei teologii îl găsim la Raoul Dederen, professor universitar în teologie sistematică la seminarul teologic AZȘ din cadrul universității Andrews. În cartea „Trinitatea în lumina revelației”, pag. 115 găsim următorul citat:  

Un alt exemplu asemănator avem și în următorul citat de Richard Rice, professor de teologie la universitatea AZȘ din Loma Linda. El spune:

Din nou avem o gândire tipic trinitariană care susține că cele trei persoane ale Dumnezeirii nu sunt trei ființe separate unite ca o familie așa cum de obicei ne gândim când ne referim la trei persoane, pentru că dacă ar fi așa, aceasta ar distruge unicitatea lui Dumnezeu. De aceea persoanele Dumnezeirii trebuie să fie legate inseparabil între ele într-o singură entitate.
Să vedem un alt exemplu. Este vorba despre un citat scris de un membru al Institutul de cercetare Biblica al Conferinței Generale și publicat în revista oficiala a acestui institut:  

În sfârșit, am găsit acest concept, de asemenea, și la autori din Romania, cum este de exemplu Aron Moldovan într-o carte recenta a dânsului:

Acum, după ce am văzut învățăturile care ni se prezintă la cel mai înalt nivel al bisericii AZȘ, ceea ce ne interesează pe noi este dacă aceste idei sunt de acord cu Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Să ne amintim de sfatul sorei White cu privire la acceptarea diferitelor învățături:

Deci, pentru noi singură autoritate este Cuvântul lui Dumnezeu și nu ce spune biserica sau ce spune un anumit teolog. Având acest lucru în vedere, să vedem acum ce a scris sora White despre Tatăl și Fiul în anul 1897:

Citiți cu atenție! Sora White afirmă în mod clar că Tatăl și Fiul sunt două ființe individuale care sunt una în spirit, inimă și caracter. Ei nu sunt două părți ale unei singure ființe pluripersonale așa cum am citit în declarațiile teologilor bisericii AZȘ mai sus. Puteți observa diferența?  
Să citim o altă mărturie din 1905:

De asemenea, în Mărturii vol. 8 citim:

Din aceste citate este clar că Ellen White descria pe Tatăl și pe Fiul ca fiind două Ființe sau doi Indivizi separați și nu două „persoane” unite ale unei ființe numită Trinitate. Este semnificativ și faptul că în aceste citate ea nu include pe Duhul Sfânt.
Acum, că să nu fim înțeleși greșit, este adevărat că Tatăl și Fiul împărtașesc o singură natură (substanță) și o singură viață dar aceasta nu este pentru că ei fac parte dintr-o singură ființă ci pentru că ei sunt un Tată literal și un Fiu literal. Fiul fiind născut din Tatăl a moștenit natură și viață Tatălui Său. După ce s-a născut, Fiul co-există cu Tatăl ca o Ființă separată de El în timp ce împărtașește natura și viața Lui.  
Iată trei citate ale Spiritului Profetic care spun acest lucru:

De asemenea:

Următorul citat confirmă că Domnul Isus a primit toate lucrurile de la Tatăl Său, inclusiv viață:

Aceste citate confirmă faptul ca Isus este cu adevărat singurul Fiu născut al lui Dumnezeu; altfel nu ar avea cum să aibă același natura și viața. Acest lucru este foarte clar din Evrei 1, 3 unde despre Fiul citim că este „imaginea exactă a persoanei Lui (Dumnezeu)”  
Expresia „imaginea exactă” înseamnă „o copie exactă” ceea ce implică existență unui original care, bineînțeles, este Dumnezeu Tatăl. În mod normal, fiecare fiu este într-o masură mai mare sau mai mica, o reproducere și o imagine a tatălui său și pentru că la Dumnezeu nu există o imperfecțiune, Fiul lui Dumnezeu este o reproducere exactă (perfectă) a persoanei Tatălui Său și de aceea pe deplin autorizat să-L reprezinte în fața întregii creațiuni.  
Este interesant că unii dintre teologii AZȘ resping în mod deschis aceste afirmații ale sorei White pentru că nu se potrivesc cu ideile lor despre Dumnezeu. Să citim ce spune Max Hatton pe care l-am amintit mai sus:

Acest om, spre deosebire de alți, este cel puțin sincer și recunoaște în mod deschis că scrierile lui Ellen White nu se potrivesc cu doctrina trinității. Din păcate, puțini sunt cei care fac acest lucru.
Acum, dacă cele trei persoane ale trinității formează un singur individ indivizibil și o singură substanță indivizibilă, atunci în mod logic ar trebui să concludem că cea de-a doua persoană de fapt nu a parasit cerul când a venit și s-a născut ca om pe pământ. Citim acest lucru clar exprimat de un preot Ortodox:  

Personal am auzit acest concept exprimat și de unii adventiștii ceea ce este logic în cazul dacă Tatăl și Fiul sunt două părți a unei singure ființe indivizibile.  
 Dar iată ce spune Spiritul Profetic:

Aici vedem că Ellen White învăța că Isus a părăsit cerul ca să vină la noi pentru a ne mântui. Atunci când El a umblat pe pământul nostru, prezența Lui lipsea în cer  ceea ce din nou dovedește că Tatăl și Fiul sunt două Ființe separate.  
În sfârșit, după ce am văzut teoriile care se prezintă astăzi poporului advent, să citim o profeție din Spiritul Profetic prin care Dumnezeu ne-a spus că acest lucru se va întâmpla în biserica. Ellen White a spus:

Deci, sora White în mod clar ne spune ca Tatăl și Fiul sunt două Ființe separate dar ne avertizează ca anumiți oameni caută să facă din Fiul lui Dumnezeu neființă și ne spune că învățături greșite în această privință se infiltrează în biserică. Acest citat este scris în 1905. Astăzi suntem martori la împlinirea acestei profeții așa cum putem vedea din citatele pe care le-am citit la începutul acestui articol. Ceea ce este surprinzator pentru mulți, aceste idei greșite nu vin din afară sau de la unii membri necunoscuți ci chiar de la teologii cei mai de seamă și membrii Conferinței Generale a bisericii. Din păcate, mulți sunt nepregătiți de a întâmpina aceste „păreri greșite” care sunt de fapt „omega ereziilor mortale” despre care a vorbit sora White în mai multe ocazii.
În sfârșit, iată încă un citat care deasemenea este o profeție despre timpul nostru:

Acest citat era adresat doctorului Kellogg și aici sora White ne descoperă că, controversa care a început în 1903 cu privire la personalitatea lui Dumnezeu va crește în intensitate. Singură aparare a noastră este adevărul care ne-a fost dat de Dumnezeu în primii ani ai mișcării advente în care nu exista loc pentru asemenea speculații cu privire la Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajută să ne întoarcem la acest adevăr și să apărăm stâlpii al credinței noastre. Amin